فایل EFS سامسونگ i9500

فایل EFS  سامسونگ i9500         تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9500 ,سامسونگ i9500 ,important font

فایل EFS سامسونگ S6102

فایل EFS  سامسونگ S6102         تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,s6102 ,سامسونگ s6102 ,important font

فایل EFS سامسونگ S7262

فایل EFS  سامسونگ S7262           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,s7262 ,سامسونگ s7262 ,important font

فایل EFS سامسونگ S7390

فایل EFS  سامسونگ S7390         تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,s7390 ,سامسونگ s7390 ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-N910H

فایل EFS  سامسونگ SM-N910H         تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,n910h ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-A300FU

فایل EFS سامسونگ SM-A300FU           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,a300fu ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-A500FU

فایل EFS سامسونگ SM-A500FU           تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,a500fu ,سامسونگ ,important font

فایل cert سامسونگ SM-G900FD

فایل cert  سامسونگ SM-G900FD           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,g900fd ,سامسونگ ,cert سامسونگ ,فایل cert ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-G920F

فایل EFS سامسونگ SM-G920F           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,g920f ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-G928F

فایل EFS سامسونگ SM-G928F             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,g928f ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-J100FN

فایل EFS سامسونگ SM-J100FN             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,j100fn ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-J100H

فایل EFS سامسونگ SM-J100H           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,j100h ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-N900

فایل EFS سامسونگ SM-N900           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,n900 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-T110

فایل EFS سامسونگ SM-T110           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,t110 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-T210

فایل EFS سامسونگ SM-T210           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,t210 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-T210R

فایل EFS سامسونگ SM-T210R           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,t210r ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-T331

فایل EFS سامسونگ SM-T331             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,t331 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-T531

فایل EFS سامسونگ SM-T531         تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,t531 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SM-T700

فایل EFS سامسونگ SM-T700           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,t700 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ T211

فایل EFS سامسونگ T211              تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,سامسونگ ,سامسونگ t211 ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-I9301I

فایل EFS سامسونگ GT-I9301I               تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9301i ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-S5830

فایل EFS سامسونگ GT-S5830             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,s5830 ,سامسونگ ,important font

فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600

فایل حل مشکل صفحه سفیدی HUAWEI Y600-U20&U40    گاهی گوش هواوی Y600 بعد از فلش مشکل صفحه سفید و کرکره ای پیدا میکند که فقط با این فایل حل میشود ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,y600 ,صفحه ,مشکل ,huawei ,مشکل صفحه ,huawei y600 ,سفیدی huawei ,صفحه سفیدی ,important font ,صفحه سفیدی huawei

حل مشکل دوربین camera failed J200G

fix camera failed j200g 5.1.1     حل مشکل دوربین J200G بعد از فلش             ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,j200g ,failed ,دوربین ,مشکل ,camera ,failed j200g ,مشکل دوربین ,camera failed ,دوربین camera ,important font ,camera failed j200g ,دوربین camera failed ,مشکل دوربین camera

حذف FRP گوشی LG K3502

حذف FRP گوشی LG K3502   قفل اکانت گوگل این گوشی تنها با این روش باز میشود و با هیچ روشی جوابگو نیست با ما به راحتی قفل اکانت گوگل گوشی را باز کنید.   بدون نیاز به باکس ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,گوشی ,k3502 ,اکانت گوگل ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-S6312

فایل EFS سامسونگ GT-S6312           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,s6312 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ SGH-I317

فایل EFS  سامسونگ SGH-I317               تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i317 ,important font

فایل EFS سامسونگ SGH-i337

فایل EFS سامسونگ SGH-i337             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i337 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ Galaxy Note I717

فایل EFS سامسونگ Galaxy Note I717             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i717 ,note ,سامسونگ ,galaxy ,note i717 ,galaxy note ,سامسونگ galaxy ,important font

فایل EFS سامسونگ SGH-I747M

فایل EFS سامسونگ SGH-I747M             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i747m ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگSGH-i827

فایل EFS سامسونگSGH-i827             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i827 ,سامسونگsgh ,سامسونگsgh i827 ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i8260

فایل EFS سامسونگ GT-i8260             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i8260 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i8260L

فایل EFS سامسونگ GT-i8260L             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i8260l ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ i8262

فایل EFS سامسونگ i8262             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i8262 ,سامسونگ ,سامسونگ i8262 ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i8262D

فایل EFS سامسونگ GT-i8262D               تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i8262d ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i8730

فایل EFS سامسونگ GT-i8730           تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i8730 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i9158

فایل EFS سامسونگ GT-i9158             تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9158 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i9192

فایل EFS سامسونگ GT-i9192           تست شده و 100%سالم ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9192 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-I9195

فایل EFS سامسونگ GT-I9195             تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9195 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i9205

فایل EFS سامسونگ GT-i9205             تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9205 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i9208

فایل EFS سامسونگ GT-i9208             تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9208 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-I9295

فایل EFS سامسونگ GT-I9295             تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9295 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i9300

فایل EFS  سامسونگ GT-i9300           تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9300 ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-I9300i

فایل EFS سامسونگ GT-I9300i             تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9300i ,سامسونگ ,important font

فایل EFS و CERT سامسونگ GT-I9300Z

فایل EFS و CERT سامسونگ GT-I9300Z           تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9300z ,cert ,سامسونگ ,cert سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i9305

فایل EFS سامسونگ GT-i9305               تست شده و 100%سالم     ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9305 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS سامسونگ GT-i9505

فایل EFS سامسونگ GT-i9505           تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,i9505 ,سامسونگ ,important font

فایل EFS و CERT سامسونگGT-N7100

فایل EFS و CERT سامسونگGT-N7100               تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,n7100 ,cert ,سامسونگgt ,سامسونگgt n7100 ,cert سامسونگgt ,important font ,cert سامسونگgt n7100

فایل NVM سامسونگ GT-S6312

فایل NVM  سامسونگ GT-S6312             تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,s6312 ,important font

فایل NVM سامسونگ GT-S7562

فایل NVM  سامسونگ GT-S7562             تست شده و 100%سالم   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,s7562 ,important font

دانلود پروژه شرک

ابن منظور از زبان شناسان به نام عرب در کتاب لسان العرب درباره واژه شرک به معنای اصطلاحی آن توجه می دهد و افزون بر معنای حقیقی و واژگانی آن به تعریف اصطلاح شرک به خدا پرداخته می نویسد که شرک به معنای شریک قایل شدن برای خدا در فرمانروایی یا ربوبیت است (لسان العرب، ابن منظور ج 7 ص 100) به نظر می رسد که شرک در ارتباط با خدا می تواند افزون بر شرک در ربوبیت و یا مالکیت در الویت و معبود بودن نیز باشد؛ زیرا شرک در عبادت آن است که کسی را در الوهیت شریک باری تعالی قرار دهیم که این امر خلاف توحید در الوهیت و عبودیت است. راغب اصفهانی که در حوزه واژه شناسی کلمات قرآن استاد و صاحب نظر است می نویسد: شرک انسان در دین دو گونه است: شرک بزرگ یا اثبات شریک برای خدا و شرک کوچک که ریا و نفاق و در نظر گرفتن غیر خدا با او در امور است. (مفردات الفاظ قرآن کریم ص 452 ذیل واژه شرک) شرک بزرگ امری است که ارتباط مستقیمی ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,شریک ,واژه ,معنای ,دانلود پروژه ,important font

دانلود تحقیق ویروس اینترنتی

شیوع یک ویروس اینترنتی با نام ( (W32/Saldost   کارشناسان امنیت اطلاعات در کشور به کاربران در مورد شیوع یک ویروس اینترنتی با نام (‪ (W32/Saldostکه توسط ویروس نویسان ایرانی نوشته شده است، هشدار دادند... مدیر نرم‌افزار یکی از شرکت‌های امنیت اطلاعات با بیان این مطلب گفت: بر اساس مشاهدات، نسخه دوم این ویروس نیز در اینترنت منتشر شده است. "حمیدرضا سعدی" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: این ویروس نوشته شده به شکل یک نوار زرد رنگ در ب‌الای صفحه رایانه و همراه با جملات فارسی به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود  .    فهرست شیوع یک ویروس اینترنتی با نام ( (W32/Saldost امکان ردیابی مسیر ویروس های اینترنتی اخطار پلیس در مورد سوء استفاده از اینترنت اخلال شرکت های شبکه ای در نظام اقتصادی کشور سود و زیان خرید از اینترنت لوله کشی دیجیتال ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
ویروس ,important ,اینترنتی ,اینترنت ,شیوع ,ویروس اینترنتی ,امنیت اطلاعات ,تحقیق ویروس ,دانلود تحقیق ,important font ,تحقیق ویروس اینترنتی ,دانلود تحقیق وی

دانلود تحقیق وسایل ورودی و خروجی بی سیم

وسایل ورودی و خروجی بی سیم   یک مرورگر صوتی یک نرم افزارکاربردی است که بوسیلة تعدادی زبان نشانه گذاری ورودی صدا را تفسیر کرده و تولید خروجی میکند. به عبارت دیگر مرورگر صوتی یک ابزار است که بوسیلة آن زبان نشانه گذاری صوتی تفسیر می شود. مرورگر صوتی می تواند نرم افزاری یا سخت افزاری باشد. کار مرورگرهای صوتی تفسیر صدای ورودی و ایجاد خروجی مناسب و در صورت امکان خروجی به صورت های دیگر می باشد.     فهرست دلایل زیادی برای بوجود آمدن مرورگرهای صوتی وجود دارد : ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی از طریق تلفن مزایای مرورگرهای صوتی مرورگرهای صوتی درون عملیاتی (voice browser interoperation ) زبان نشانه گذاری گرامر (Grammer Markup Language ) زبان نشانه گذاری محاوره (Dialog Markup Language ) زبان نشانه گذاری متن به کلام (Text-to-Speech Markup Language ) زبان نشانه گذاری مولتی مودال( ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
صوتی ,گذاری ,important ,زبان ,خروجی ,ورودی ,نشانه گذاری ,زبان نشانه ,مرورگرهای صوتی ,markup language ,language زبان ,زبان نشانه گذاری ,تحقیق وسایل ورودی ,دانلود

پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 107 صفحه می باشد.پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات(M.Sc.)     چکیده:                  یکی از روشهای ٬ کشت میکروسپور کلزا و سپس باززایی جنینهای بدست آمده از کشت میکروسپور می باشد. دراین تحقیق که در سازمان انرژی اتمی اجرا شد مشخص گردید که استقاده از تیمارهای مختلف ٬ در میزان باززایی جنین ها موثر است. در آزمایش اول اثرتراکمهای مختلف ( ml ٬ 20000 ml 30000 و ml 40000 ) میکروسپور بر روی جنین زایی میکروسپورهای کلزا در رقم گلوبال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه تراکم در سطح 1%با هم اختلاف معنی داری دارند . تراکم ml 40000 میکروسپور (باتولید 33/1031 % جنین) بالاترین ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
میکروسپور ,important ,کلزا ,بررسی ,نامه ,گیاه ,پایان نامه ,گیاهان هاپلوئید ,گیاه کلزا ,تولید گیاهان ,امکان تولید ,تولید گیاهان هاپلوئید ,امکان تولید

141-پاورپوینت حفاظت سیستمهای قدرت

141-پاورپوینت حفاظت سیستمهای قدرت  نام دوره :  حفاظت سیستمهای قدرتهدف دوره : شناخت تجهیزات حفاظت شبکه سرفصل دوره :تعاریفولتاژ و جریانهای استاندارد و کد Ansi     رله هاجایگاه حفاظت در سیستم های قدرتخطاهای سیستم قدرتعوامل موثر در طراحی سیستم قدرتویژیگیهای اساسی سیستم حفاظتبررسی رله های حفاظتی و انواع انهاانواع ترانسهای اندازه گیری بررسی سیستم های حفاظت صاعقه،برقگیرها و سیستم ارتینگ پست10.  محاسبات رله     ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
حفاظت ,important ,سیستم ,سیستمهای ,پاورپوینت ,دوره ,حفاظت سیستمهای ,پاورپوینت حفاظت ,سیستمهای قدرت ,important font ,پاورپوینت حفاظت سیستمهای

دانلود تحقیق نانوکامپوزیت

مواد و توسعة آنها از پایه‌های تمدن به شمار می‌روند. به طوری که دوره‌های تاریخی را با مواد نامگذاری کرده‌اند: عصر سنگ، عصر برنز، عصر آهن، عصر فولاد، عصر سیلیکون و عصر کربن. ما اکنون در عصر کربن به سر می‌بریم. عصر جدید با شناخت یک مادة جدید به وجود نمی‌آید، بلکه با بهینه کردن و ترکیب چند ماده می‌توان پا در عصر نوین گذاشت. دنیای نانومواد، فرصتی استثنایی برای انقلاب در مواد کامپوزیتی است.     فهرست نانوکامپوزیت ¬ ‌های نانوذره‌ای نانوکامپوزیتِ خاک رُس ـ پلیمر نانوکامپوزیت الماس ـ نانولوله توپ تنیس نانوکامپوزیتی   جدیدترین خودرو نانوکامپوزیتی الیاف نانو، تحولی در صنعت نساجی ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,نانوکامپوزیت ,مواد ,تحقیق نانوکامپوزیت ,دانلود تحقیق ,important font ,دانلود تحقیق نانوکامپوزیت

دانلود تحقیق نانوتکنولوژی آشنائی با فناوری معجزه گر آینده جهان

در نیم قرن گذشته شاهد حضور حدود پنج فناوری عمده بودیم، که باعث پیشرفت های عظیم اقتصادی در کشورهای سرمایه گذار و ایجاد فاصله شدید بین کشورهای جهان شد. متأسفانه در کشور ما بدلیل فقدان جرات علمی و عدم تصمیم گیری بموقع ، به این فرصتها پس از گذشت سالیان طلائی آن بها داده می شد که البته سودی هم برای ما به ارمغان نمی آورد، همچون فنآوری الکترونیک و کامپیوتر در دو سه دهه گذشته که امروزه علیرغم توانائی دانشگاهی و داشتن تجهیزات آن، هیچگونه حضور تجاری در بازارهای چند صد میلیاردی آن نداریم. فناوری نانو جدیدترین این فرصتها ست، که کشور ما باید برای حضور یا عدم حضور درآن خیلی سریع تصمیم خود را اتخاذ کند. علم و فناوری نانو ( نانو علم و نانو تکنولوژی) توانائی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره برداری از خواص و پدیده های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم های نوین است. این تعریف ساده خود د ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فناوری ,حضور ,نانو ,جهان ,آینده جهان ,فناوری نانو ,فناوری معجزه ,نانوتکنولوژی آشنائی ,دانلود تحقیق ,تحقیق نانوتکنولوژی آشنائی ,دانلود تح

ترسیم لایه رقومی حوضه های آبریز سدهای کشور و نقش آن در مدیریت یکپارچه مخازن سدها

بی شک یکى از مهمترین ابزار مدیریت موفق در سازمان ها امکان دسترسى به اطلاعات صحیح می باشد که بر پایه آن می توان تصمیم گیری بموقعى را براى طرح ها ارائه داد. با توجه به اهمیت نگرش توأمان سازه اى و غیر سازه اى و مدیریت داده هاى مکانى در مدیریت یکپارچه منابع آب، پردازش داده هاى جغرافیایى امرى ضرورى و در خورد توجه است. ضعف و یا بعضا فقدان اطلاعاتى همچون موقعیت سدها، سطح حوضه آبخیز و یا پراکندگی و اختلاف در آمار و اطلاعات موقعیت جغرافیایى، سیستم هاى مختلف تصویر موقعیت مکانى سدها در هنگام برداشت داده از جمله عوامل نابسامانی سیستم یکپارچه مکان محور مى باشند. بر این اساس در این مطالعه با توجه به اهمیت سدهاى مخزنى در تأمین نیازها، کنترل سیلاب ها و تولید انرژی، جهت تکمیل اطلاعات مکانى سدها با بهره گیری از کلیه اطلاعات رقومی مکان محور و با استفاده از آخرین تکنیک هاى نرم افزارى موقعیت سدها تدقیق شده و م ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,مدیریت ,سدها ,موقعیت ,اطلاعات ,یکپارچه ,مدیریت یکپارچه ,یکپارچه مخازن ,مخازن سدها ,مکانى سدها ,مکان محور ,مدیریت یکپارچه مخازن

دانلود پاورپوینت آماده به همراه مقاله با عنوان زبان برنامه نویسیPHP

  عنوان :  زبان برنامه نویسی PHP به همراه فایل پاورپوینت این مقاله جهت ارائه و فونتهای مورد نیاز قالب بندی : word, pptx   شرح مختصر : پی اچ پی یه زبان برنامه نویسی server-side مانندASP است. اسکریپتهای پی اچ پی بر روی سرور اجرا می شود. پی اچ پی پشتیبانی کننده از بسیاری از بانکهای اطلاعاتی است. پی اچ پی یک نرم افزار کد باز (open source) است که باعث میشود خطایابی و رفع خطا آسان باشد. فایل های پی اچ پی می تواند شامل متن، کدهای HTML و اسکریپت ها باشد. فایل های پی اچ پی به عنوان فایل های HTML به مرورگر باز می گردد. (یعنی در سورس صفحه اثر از کد PHP باقی نمی مونه).فایل های پی اچ پی به فرمت های “.php”، “.php3″، “.phtml” موجود است. پی اچ پی در سیستم عامل های مختلف اجرا می شود. (ویندوز ، لینوکس ، یونیکس ، و غیره). پی اچ پی تقریبا با تمامی ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,برنامه ,مقاله ,پاورپوینت ,زبان ,زبان برنامه ,برنامه نویسیphp ,باشد فایل ,برنامه نویسی ,عنوان زبان ,زبان برنامه نویسیphp ,دانلود پاورپو

دانلود تحقیق نانو در زندگی

نانوتکنولوژی یا به عبارتی فناوری مادون ریز در دو دهه اخیر پیشرفتهایی را در تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آورده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشری را تا پایان این قرن دگرگون خواهد کرد، پیش می رود. برای احساس اندازه های مادون ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلی متر است در نظر بگیرید ، یک نانو متر 100 هزار برابر کوچک تر است (9-10 متر)، تکنولوژی و مهندسی در قرن جدید با وسایل اندازه گیری و تولیداتی سر و کار خواهند داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند . در حال حاضر پروسه هایی در ابعاد چند مولکولی قابل طراحی و کنترل است . همچنین خواص مکانیکی ، شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و ... مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانو متر قابل درک و تحلیل و سنجش است . این تکنولوژی در قرن حاضر مسیری را طی می کند که در آن مواد مادون ریز را باید ترکیب کرد تا دانه های بزرگ تر و کارآمد ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,ابعاد ,مادون ,نانو ,مواد ,تکنولوژی ,تحقیق نانو ,دانلود تحقیق ,important font

کلکسیون بزرگ تصاویر تزیین سالاد

مجموعه عظیم از تصاویر مربوط به سالاد و طرح های تزیین آن ها آشپزها و بانوان گرامی ... آیا از طرح های تکراری سالادها خسته شده اید... آیا دوست دارید مهمان ها شما را تحسین نمایند... آیا انتخاب یک طرح و اجرای آن برایتان سخت است... دیگر نگران نباشید..با خرید این محصول تمام نگرانی هایتان تمام خواهد شد و به نیاز هایتان پاسخ داده خواهد شد. این کلکسیون مشتمل بر سیصد طرح جدید، شیک و انتخاب شده است که تصمیم گیری عالی برایتان آسان خواهد شد... مطئن باشید این هام چیزی است که به آن نیاز دارید. و اطمینان داریم که اینم محصول رضایت تک تک شما عزیزان را درپی خواهد داشت. منتظر نظرات مسرور بخش شما هستیم. تا کنون این مجموعه در هیچ فروشگاهی عرضه نشده است. ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,سالاد ,تزیین ,تصاویر ,کلکسیون ,تزیین سالاد ,تصاویر تزیین ,بزرگ تصاویر ,کلکسیون بزرگ ,important font ,تصاویر تزیین سالاد ,بزرگ تصاویر تزیین

پاورپوینت خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا HVDC

پاورپوینت خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا HVDC اولین خطوط ساخته شده با این تکنولوژی می‌توان خط انتقال بین مسکو و کاشیرا در اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۵۱سیستم انتقال ۱۰ تا ۲۰ مگاواتی واقع در سوئد را نام برد که در سال ۱۹۵۴ بزرگ‌ترین خط انتقال HVDC در حال حاضر خط انتقال اینگا-شابا با ضرفیت انتقال ۶۰۰ مگاوات و با طول حدود ۱۷۰۰ کیلومتر در کنگو ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
انتقال ,important ,hvdc ,خطوط ,ولتاژ ,جریان ,مستقیم ولتاژ ,ولتاژ بالا ,بالا hvdc ,جریان مستقیم ,انتقال جریان ,جریان مستقیم ولتاژ ,انتقال جریان مستقیم ,خط

بررسی پارامتریک سازه های بتن مسلح در آنالیز دینامیکی غیر خطی در برابر خرابی پیشرونده

خرابى پیشرونده در واقع یک واکنش پیوسته از گسیختگی ها مى باشد که به دلیل از دست دادن چند المان سازه اى رخ مى دهد که بر اثر حوادثى از قبیل زلزله، بمب گذارى و برخورد ممکن است به وجود آید. خرابى پیشرونده پس از حادثه 11 سمپتامبر و فروپاشى برج هاى مرکز تجارت جهانى بیش از پیش مورد توجه جامعه مهندسى قرار گرفت. جهت جلوگیری از خرابى پیشرونده در ساختمان ها استفاده از روش مسیر بار جایگزین مى باشد. روش مسیر جایگزین بار مى تواند امکان تغییر مکانیرم تحمل بار درون المان هاى سازه اى را ایجاد کند، که توسط آیین نامه هاى (GSA) و (UFC) ارائه شده است. با توجه به اهمیت مقاومت سازه ها در برابر خرابى پیشرونده نیاز مى باشد که پارامترهاى طراحى و مشخصات مصالح در نرم افزار المان محدود تحت بررسى پارامترهاى موجود با یکدیگر پرداخته ، و یک مجموعه پیشنهاداتى موثر و کاربردى براى طراحى در برابر خرابى پیشرونده ارائه گردد. &n ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
پیشرونده ,important ,سازه ,خرابى ,برابر ,المان ,خرابى پیشرونده ,خرابی پیشرونده ,برابر خرابى ,برابر خرابی ,آنالیز دینامیکی ,برابر خرابى پیشرونده ,بر

دانلود تحقیق فیلترینگ

مقدمه: از حدود چهار سال پیش که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای وضعیت فیلترینگ اینترنت را مشخص کرد و تعیین مصادیق آن را به کمیته‌ای سه‌نفره سپرد، وضعیت فیلترینگ در کشور دستخوش تحولات و تغییرات متفاوتی شده است. اما آنچه مسئولین را به فکر اجرایی کردن «طرح بانک جامع فیلترینگ کشور» انداخت، ناهماهنگی‌های این حوزه و اعتراضات فراوان -و در پاره‌ای مواقع به‌جا و صحیح- کاربران در مورد اعمال فیلترینگ ناقص و اشتباه بود. مهم‌ترین ویژگی طرح جدید، از بین بردن چند‌گانگی فیلترینگ برای خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های ارائه خدمات اینترنتی است.     فهرست مقدمه طرح یکپارچه‌سازی فیلترینگ روش‌های فیلترینگ سیاه، سفید، خاکستری مقابله با فیلترشکن‌ها مقایسه با سیستم‌های خارجی خصوصیات سیستم جدید ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,دانلود تحقیق ,important font

دانلود پروژه رشته کامپیوتر - شبکه های موردیMANET وشبکه های حسگر بی سیم با فرمت WORD

فهرست مطالب :     بخش اول : شبکه های موردی MANET فصل اول : شبکه های موردی 1-1 شبکه های موردی MANET چیست؟...........................................................................................17 1-2 آشنایی با شبکه های بی سیم مبتنی بر بلوتوث.................................................................................17 1-3 شبکه های Ad hoc ......................................................................................................................18 1-4 ایجاد شبکه به کمک بلوتوث ..........................................................................................................22 1-5 چگونه ابزارهای مجهز به بلوتوث را شبکه کنیم ؟ ..........................................................................23   فصل دوم : شبکه های بی سیم ادهاک 2- ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
شبکه ,important ,بلوتوث ,موردی ,موردیmanet وشبکه ,فرمت word ,موردی manet ,کامپیوتر شبکه ,رشته کامپیوتر

دانلود تحقیق فناوری آب سنگین

دکتر محمود احمدی نژاد روز شنبه چهارم شهریور با پرده برداری از لوح یادبود مجتمع آب سنگین اراک، یکی از بزرگترین پروژه های هسته ای کشور را که ساخت آن از سال ۷۷ آغاز شده بود افتتاح کرد. پروژه تولید آب سنگین در شمال غربی اراک و در نزدیکی تاسیسات نیروگاه ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک قرار دارد و برای تامین آب سنگین این رآکتور ساخته شده است. به گفته غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ظرفیت تولید این مجتمع ابتدا هشت تن بود و امروز ظرفیت آن به ۱۶ تن آب سنگین با غنای ۸۹۹درصد رسیده است. سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی در توصیف اهمیت این پروژه گفت: این پروژه نقش بسزایی در ارتقای علمی کشور و صنایع داخلی دارد و نشانگر رشد و بلوغ و ارتقای دانش فنی نیروهای متخصص ایرانی است. پروژه مجتمع تولید آب سنگین اراک به عنوان یکی از شاخصه های دانش هسته ای، در پزشکی و به خصوص کنترل سرطان و کنترل بیما ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
سنگین ,important ,پروژه ,اراک ,مجتمع ,تولید ,سازمان انرژی ,انرژی اتمی ,سنگین اراک ,تحقیق فناوری ,دانلود تحقیق ,دانلود تحقیق فناوری

دانلود تحقیق فایروال های سخت افزاری

فایروال های سخت افزاری : این نوع از فایروال ها که به آنان فایروال های شبکه نیز گفته می شود ، بین کامپیوتر شما (و یا شبکه) و کابل و یا خط DSL قرار خواهند گرفت . تعداد زیادی از تولید کنندگان و برخی از مراکز ISP دستگاههائی با نام "روتر" را ارائه می دهند که دارای یک فایروال نیز می باشند . فایروال های سخت افزاری در مواردی نظیر حفاظت چندین کامپیوتر مفید بوده و یک سطح مناسب حفاظتی را ارائه می نمایند( امکان استفاده از آنان به منظور حفاظت یک دستگاه کامپیوتر نیز وجود خواهد داشت ) . در صورتی که شما صرفا" دارای یک کامپیوتر پشت فایروال می باشید و یا این اطمینان را دارید که سایر کامپیوتر های موجود بر روی شبکه نسبت به نصب تمامی patch ها ، بهنگام بوده و عاری از ویروس ها و یا کرم ها می باشند ، ضرورتی به استفاده از یک سطح اضافه حفاظتی (یک نرم افزار فایروال ) نخواهید داشت . فایروال های سخت افزاری ، دستگاههای ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
فایروال ,important ,کامپیوتر ,افزاری ,شبکه ,تحقیق فایروال ,دانلود تحقیق ,important font ,دانلود تحقیق فایروال

بررسی تاثیر آهنگ تغییر جرم بر میرایی اصلاح شده در ارتعاش سازه ی جرم متغیر

بررسى ارتعاش سازه هایی که جرمى وابسته به زمان دارند، در مهندسى سازه پدیده اى نسبتاً جدید است. از طرفى، سازه در حال ارتعاش است و از سویى دیگر، اجزاى غیر سازه اى آن در حال ریزش هستند؛ بنا بر این فرضیات و با استفاده از پارامترها و شرایط حاکم بر جریان ریزشى ماسه، مدلى ریاضى از یک سازه ى یک درجه آزاد با جرم متغیر طرح می شود. در مدل طرح شده، میرایى در معادله ى ارتعاش تحت تأثیر پارامترهاى مرتبط با تغییر جرم قرار مى گیرد؛ حاصل این تأثیر منجر به تعریف پارامترى بنام میرایى اصلاح شده مى گردد که تابعى است از میرایى ثابت سازه، آهنگ تغییر جرم و پارامترهاى موثر بر خروج ذرات جرم از سازه. مفهوم میرایى اصلاح شده می تواند گامى باشد در جهت توسعه ى روش هاى حل معادلات حاکم بر سازه هاى جرم متغیر. در پژوهش انجام شده، تأثیر تغییرات جرم بر میرایى اصلاح شده ى سازه بررسى می شود.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
سازه ,important ,میرایى ,ارتعاش ,اصلاح ,متغیر ,میرایى اصلاح ,ارتعاش سازه ,آهنگ تغییر ,بررسی تاثیر ,تاثیر آهنگ

خلاصه کتاب صفات بایسته یک رهبر

فایل word  خلاصه کتاب صفات بایسته یک رهبر ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,رهبر ,بایسته ,کتاب ,خلاصه ,صفات ,صفات بایسته ,کتاب صفات ,خلاصه کتاب ,important font

بررسی عددی تأثیر دیوار حائل در نشست پی های سطحی با عمق های مختلف

بررسى نشست پی هاى سطحى، مسئله مهمى در مهندسى ژئوتکنیک می باشد. عوامل مختلفى در میزان نشست پی ها موثر است؛ یکى از این عوامل، تأثیر عمق پى بر میزان نشست می باشد. از طرفى، وجود دیوار حائل در مقایسه با حالتى که دیوار حائل وجود ندارد، بر میزان نشست پی ها تأثیرگذار است. در این مقاله، با استفاده از روش المان محدود و با به کار گیری نرم افزار Plaxis به بررسى نشست پى با عمق هاى مختلف پرداخته شده و در حالت هاى با دیوار حائل و بدون دیوار حائل آنالیز گردیده است. در نهایت، نتایج نشست مقایسه شده اند؛ نتایج نشان مى دهد که نشست پى همراه با دیوار حائل نسبت به حالتى که دیوار حائل وجود ندارد، کمتر می باشد. همچنین نتایج حاصل خاکی از آن است که با افزایش عمق پى، شدهد کاهش نشست خواهیم بود.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: pdf ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
نشست ,دیوار ,حائل ,important ,نتایج ,وجود ,دیوار حائل ,میزان نشست ,حائل وجود ,وجود ندارد، ,بررسى نشست ,عددی تأثیر دیوار

دانلود تحقیق رشته کامپیوتر با عنوان شبکه های ادهاک ad - hoc

 عنوان تحقیق  : شبکه های ادهاک ad-hoc شرح مختصر : اصطلاح Ad hoc که از زبان لاتین گرفته شده است به‌معنای “برای کاربرد اختصاصی” است.این عبارت عموما در مورد راه ‌حلی استفاده می‌شود که برای حل یک مشکل خاص یا انجام وظیفه‌ای ویژه طراحی شده باشد و قابل تعمیم به‌صورت یک راه‌حل عمومی نباشد و امکان تطبیق دادن آن با مسایل دیگر وجود نداشته باشد. یک شبکه ادهاک، اتصالی است که تنها به‌مدت یک جلسه برقرار می‌شود و نیاز به ایستگاه پایه ندارد. در عوض، هر دستگاه متصل به شبکه، دیگر دستگاه‌های واقع در یک محدوده خاص را پیدا می‌کند و این دستگاه‌ها یک شبکه بین خود ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر دستگاه‌ها با ارسال پیام، گره‌های هدف را در خارج از محدوده تعریف شده جستجو می‌کنند. امکان برقراری ارتباط بین چندین گره مختلف وج ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,شبکه ,ادهاک ,عنوان شبکه ,رشته کامپیوتر ,تحقیق رشته ,دانلود تحقیق ,important font

دانلود پروژه رشته کامپیوتر با عنوان معماری سرویس گرا ‎

عنوان پروژه:معماری سرویس گرا ‎ شرح مختصر : معماری سرویس گرا  (Service Oriented Architecture) رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویس های جدید مورد استفاده قرار می گیرند، این معماری برای یکپارچه سازی فناوری ها در محیطی که انواع Orchestration in SOAدو واژه پر کاربرد در حوزه کسب و کار و معماری سرویس گرا که معمولا به جای هم اشتباه گرفته می شوند، ارکستریشن (Orchestration) و کاریگرافی (Choroegraphy) نام دارند. ارکستریشن در خصوص ترتیب اجرای سرویس ها در فرآیند بحث می کند، ارکستر اصلی مجموعه ای از سرویس ها را فراخوانی می کند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود و فرآیند تکمیل گردد، ممکن است سرویس های خارج سازمان نیز در این راستا فراخوانی و استفاده شوند، این کار ب ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
سرویس ,important ,معماری ,فراخوانی ,پروژه ,معماری سرویس ,برای ساخت ,عنوان معماری ,رشته کامپیوتر ,دانلود پروژه ,عنوان معماری سرویس

آنالیز پتانسیل لغزش در گسل های شمال غرب ایران

آنالیز تمایل لغزش ابزاری با ارزش جهت ارزیابی فعالیت مجدد یک گسل و برآورد خطر لرزه ای است. انجام این آنالیز راه حل مفیدی را جهت کمی سازی پتانسیل لغزش روی گسل های قبالوم یا ناشناخته در یک میدان تنش قبالوم یا فرضی فراهم می آورد. انجام این آنالیز هم در مورد یک گسل و هم در مجموعه ای از گسل ها قابل انجام است. با توجه به لزره خیزی شمالغرب ایران، مطالعه پتانسیل لغزشی در گسل های فعال این منطقه از اهمیت ویژه ای جهت تحلیل خطر لرزه ای برخوردار است. در این تحقیق اطلاعات هندسی گسل ها از منابع مختلف انتخاب و ثابت فرض شده است. در ادامه،تنش منطقه ای که بهترین انطباق را به منطقه مورد مطالعه داشته باشد، با استفاده از مشدهدات GPS محاسبه و در راستای صفحات گسلی و عمود بر آن ها تجزیه، و پتانسیل لغزش برای گسل ها محاسبه گردیده است. طبق محاسبات انجام شده از یبن 59 سگمنت گسلی، 24 سگمنت دارای تمایل لغزش بالای 50% شنا ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
لغزش ,important ,پتانسیل ,آنالیز ,انجام ,منطقه ,پتانسیل لغزش ,تمایل لغزش ,آنالیز پتانسیل ,important font

بررسی عملی مورفولوژی بستر رودخانه در پایین دست سد تنظیمی دز وارائه پیشنهادات نوین کاربردی

احداث سد بر روى رودخانه، باعث تله اندازى حجم زیادى از رسوبات در مخزن سد مى گردد. در اغلب موارد با توجه به این که آب خروجى از سد عاری از رسوب می باشد، قابلیت حمل بالایى داشته و بسته به شرایط هیدرولیکى و دانه بندى مواد بستر، باعث ایجاد پدیده کف کنى در پایین دست مى گردد. با توجه به احداث سد تنظیمى بر روى رودخانه دز، تغییرات مورفولوژیکى به خصوص تغییرات در بستر رودخانه در پایین دست آن منطقى و محتمل است. بررسى این تغییرات و ارائه پیشنهادات کاربردى و نوین در پایین دست سد تنظیمى دز از اهداف این پژوهش می باشد. در این پژوهش با بررسى و اندازه گیری هاى میدانى در بازه پایین دست سد تنظیمى دز و همچنین مطالعات و بررسى هاى متعدد از قبیل نمونه گیری و استفاده از آزمایشگاه مکانیک خاک جهت بدست آوردن منحنى دانه بندى مواد بستر، نوع طبقه بندى و قطر میانه مواد کف مشخص شده است. با تعریف چند تابع خطا به عنوان معیار ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,رودخانه ,تنظیمى ,بررسى ,تغییرات ,مواد ,بستر رودخانه ,نوین کاربردی ,دانه بندى ,بندى مواد ,مواد بستر،

دانلود پاورپوینت آماده رشته کامپیوتر با عنوان متد توسعه نرم افزار چابک – Agile

عنوان پاورپوینت :  متد توسعه نرم افزار چابک –  Agile قالب بندی :  پاورپوینت شرح مختصر : Agile یک متد توسعه نرم افزار است که بر پایه توسعه تکراری و افزایشی بنا شده است که رویه طراحی سازگار ، تکامل تدریجی را تعریف می کند. متد چابک با تقسیم کردن کارها به طرح های کوچکتر ، باعث می شوند که تکرارها در چارچوب های زمانی کوتاه تری انجام شده و نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشند. ویژگی متفاوت فرآیندهای چابک این است که در جهت رقابت بر سر مشتری حتی از تغییراتی که در اواخر توسعه نرم افزار پدیدار می شوند استقبال کرده و رفتار خود را بر اساس تفکرات اعمال شده ، تنظیم و هم سو می کند. ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,توسعه ,چابک ,افزار ,agile ,پاورپوینت ,افزار چابک ,رشته کامپیوتر ,آماده رشته ,پاورپوینت آماده ,دانلود پاورپوینت ,دانلود پاورپوینت آماده

دوستان خیالی

  والدین و متخصصین کودک معمولا درمورد نقشی که دوستان خیالی در زندگی کودکان بازی می کنند   نگران هستند. تحقیقِ حاضر نشان می دهد که خلقِ یک دوست خیالی، ]پدیده ای[ رایج و سالم از انواع   بازی های تخیلی کودکان است. گونه های مختلفی از دوستان خیالی وجود دارند که انواع گوناگون اشیا و   همچنین دوستان نامرئی را شامل می شوند. اگرچه ]معمولاً[ کودکان، بسیاری از دوستان خیالی خود را   مهربان و مطیع توصیف می کنند اما ]بعضی از این دوستان[ مزاحم و سرکش به تصویر کشیده شده اند.   زمانی که کودکان به شدت نسبت به دوستان خیالی خود ابراز احساسات می کنند یا مدعی می شوند که   کنترل آنها سخت است، ممکن است در مرز بین خیال و واقعیت سردرگم به نظر برسند. با این وجود   نویسندگان ]این مقاله[ در مقابل ]این تصور[ چنین استدلال می کنند که: اکثر کودکان از اینکه دوستان   خیالی شان وا ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
دوستان ,خیالی ,important ,کودکان ,دوستان خیالی ,important font

مدیریت ریسک در ساخت پالایشگاه های گازی

امروزه با رشد روزافزون فن آورى ها در ساخت پالایشگاه هاى گازى، ایجاد یک سیستم جامع و مناسب مدیریت خطرات ناشی از کار اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش ، بررسى و تحلیل مدیریت ریسک در ساخت پالایشگاه هاى گازى به منظور پیش بینی و شناسائی ریسک مخاطرات با تکیه بر الزامات و قوانین حفاظت ایمنى افراد از یک سو و لحاظ نیازها و محدودیت هاى مدیریت پروژه از سوى دیگر مى باشد. در این تحقیق بر اساس روش FMEA و به عنوان مطالعه موردى، مخاطرات مربوط به جرثقیل ها، رانندگى، آتش ، کار در ارتفاع ، حفاری، جوشکارى، مواد شیمیایى، حیوانات و... در مراحل ساخت پالایشگاه گازى فاز 15 میدان پارس جنوبى، مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته و اقدامات مناسب جهت کاهش ریسک هاى با درجه بالا ارائه مى شود.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: pdf ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,پالایشگاه ,ساخت ,ریسک ,مدیریت ,ساخت پالایشگاه ,مدیریت ریسک ,important font

پروژه جامع سقف های کرمیت (توضیحات - نمودارها - نحوه محاسبه و کاربرد)

سقف کرومیت چیست ؟ در سیستم سقف کرومیت از تیرچه های فولادی با جان باز ( تیرچه کرومیت ) در ترکیب با بتن استفاده می شود . برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت) و یا یک پر کننده سبک دیگر استفاده می شود. تیرچه های فولادی متشکل از یک نبشی در بال فوقانی و یک تسمه در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده درجان می باشند .  فاصله بین تیرچه ها ۷۳ تا ۱۰۰ سانتی متر و ضخامت بتن روی سقف بین ۴ تا ۱۰ سانتی متر است . تیرچه ها خود ایستا هستند و به نحوی طراحی شده اند که به تنهایی وزن بتن خیس و عوامل اجرایی را تحمل می کنند . لذا اجرای این سقف نیاز به استفاده از شمع ندارد . مزایای سقف کرومیت - عدم نیاز به شمع بندی - به دلیل اینکه خود تیرچه ها به تنهایی (قبل از گرفتن بتن) وزن بتن خیس و عوامل اجرایی را تحمل می ک ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
تیرچه ,important ,کرومیت ,استفاده ,فولادی ,نحوه محاسبه ,عوامل اجرایی ,نمودارها نحوه ,توضیحات نمودارها ,پروژه جامع ,کرمیت توضیحات نمودارها

دانلود پروژه رشته کامپیوتر با عنوان معرفی انواع زبان های برنامه نویسی - WORD

  عنوان پروژه : معرفی زبان های برنامه نویسی قالب بندی : Word شرح مختصر : دِلفی (Delphi) یا به تعبیری ویژوآل پاسکال – یک زبان برنامه‌نویسی است و بستری برای توسعه نرم‌افزار که شرکت بورلند آن را تولید کرده است. این زبان، در بدر انتشار خود در سال ۱۹۹۵، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعه نرم‌افزار بر مبنای متدولوژی RAD پشتیبانی می‌کردند؛ یعنی تولید و توسعه سریع برنامه‌های کاربردی این نرم افزار بر مبنای پاسکال شی‌گرا بوده و از این زبان مشتق شده است. البته بورلند نسخه‌ای از دلفی و سی‌پلاس‌پلاس‌بیلدر را برای لینوکس به نام کایلیکس (Kylix) ارائه کرد که مورد استقبال توسعه دهندگان نرم‌افزارهای لینوکس قرار نگرفت. نرم‌افزارهای دلفی در ابتدا به صورت مستقیم از کتابخانه‌های ویندوز و کتابخانه مخصوص خود به نا ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,زبان ,توسعه ,word ,نویسی ,برنامه ,برنامه نویسی ,انواع زبان ,نویسی word ,توسعه نرم‌افزار ,معرفی انواع ,عنوان معرفی انواع

مقایسه میخکوبی و ریزشمع در اجرای گودبرداری ایمن وقابلیت اعتماد آنها توسط نرم افزار FLAC 3D

یکى از مهمترین مشکلات موجود در رشته ژئوتکنیک ، پایداری و حفاظت گودها مى باشد. در صورت عدم رعایت روش هاى مناسب به منظور حفاظت گودها، امکان ایجاد خسارت هاى جبران ناپذیر وجود دارد. روش هاى بسیارى براى پایدارسدزى گودها وجود دارد که از آن جمله مى توان به روش میخکوبى و ریزشمع ها اشاره کرد. عوامل متعددى بر روى عملکرد این دو روش تأثیرگذار است، عواملى همچون پارامترهاى مقاومتى خاک و پارامترهاى هندسى. در این تحقیق سعى بر این شده است که تأثیر این عوامل را بر عملکرد روش میخکوبى و روش ریزشمع در گودبرداری ها بررسى و با یکدیگر مقایسه شوند. این مقایسه بر اساس میزان تأثیرگذارى بر روى پایداری گودبرداری انجام خواهد شد تا بهترین و موثرترین پارامتر جهت بالا بردن ضریب اطمینان اتخاذ شود. در این تحقیق روش میخکوبى و ریزشمع را با نرم افزار FLAC3D مدل سازى و آنالیز پایداری روى آنها صورت گرفته و با یکدیگر مقایسه شده ا ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,ریزشمع ,مقایسه ,گودبرداری ,میخکوبى ,پایداری ,آنها توسط ,افزار flac ,وجود دارد ,یکدیگر مقایسه ,اعتماد آنها ,ایمن وقابلیت اعتماد

آموزش ساخت استادیوم Beira-Rio با گرس هاپر Grasshopper (زبان انگلیسی)

در این مجموعه ویدیو مراحل ساخت استادیوم Beira-Rio در محیط گرس هاپر آموزش داده شده است. این مجموعه شامل یک ساعت و بیست دقیقه آموزش ویدیویی با کیفیت تصویر و صدای بسیار عالی است.   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,آموزش ,هاپر ,ساخت ,grasshopper زبان ,زبان انگلیسی ,هاپر grasshopper ,استادیوم beira ,آموزش ساخت ,ساخت استادیوم beira

نوآوری و کارآفرینی

      بسیاری از صاحب نظران و محققان از دنیای امروزی به عنوان عصر عدم تداوم یاد می کنند . عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جار ی و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه ای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سا زمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر متناسب با نیازها و سلیقه های مشتری، تولید کرد . بنابراین اگر قرار است اقتصادی موفق داشته باشیم نیاز به شرکت های موفق در محیط های رقابتی داریم و این امر مستلزم داشتن نیروی ان سانی پرتوان و خود اتکا، دارای روحی ه خلاق و کارآفرین است . در نتیجه کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و کس ب و کارهای مخاطره آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می کنند؛ یعنی در هر سازمان اگر بستر کارآفرینی فراهم آید اشتغال زایی ایجاد می شود و عامل انتقال فن آ ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,کارآفرینی ,نوآوری ,important font

دانلود پاورپوینت آماده رشته کامپیوتر - شبکه عصبی کامپیوتری با استفاده حالت ریسک و تقویت یادگیری

 عنوان پاورپوینت : شبکه عصبی کامپیوتری  با استفاده حالت ریسک و تقویت یادگیری قالب بندی : Power Point شرح مختصر : حفاظت از شبکه های عصبی کامپیوتری در رابطه زیر ساخت های فن آوری اطلاعات،حوادث مخرب و اتفاقی فعال هستند. با توجه به پیچدگی روبه و با سرعتی که رشد از سیستم های حملات می توانند به طور خودکار راه اندازی شوند اقدامات موثر لازم برای کاهش حادثه در شبکه  انجام می شود. این جا به حفاظت  شبکه کامپیوتری عصبی که می توان با استفاده از تقویت یادگیری  و ارزیابی ریسک برای عمل مطلوب ، یا سیاستی که داده های  شبکه کامپیوتری  در این شرایط بهبودی خود را  بدست می آورند اشاره میشود. شبکه های عصبی اطلاعات را به روشی مشابه با کاری که مغز انسان انجام می دهد پردازش می کنند. آنها از تعداد زیادی از عناصر پرداز شی(سلول عصبی) که فوق العاده بهم پیوسته اند تشکیل شده اس ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
عصبی ,شبکه ,important ,کامپیوتری ,ریسک ,استفاده ,عصبی کامپیوتری ,استفاده حالت ,حالت ریسک ,تقویت یادگیری ,شبکه عصبی ,دانلود پاورپوینت آماده

توسعه مدل بهینه‌سازی جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری در محل پهلوگیر اسکله در بنادر کانتینری

امروزه صنعت حمل و نقل دریایی از اهمیت به سزایی در چرخه اقتصادی کشورها برخوردار است چرا که حدود 90 درصد حمل و نقل کالا در دنیا از طریق دریا صورت می‌گیرد. در این بین، ترمینال‌های کانتینرهای به عنوان حلقه‌ی اتصال درای و خشکی از اهمیتی دو چندان برخوردار هستند. از این رو؛ سطح کیفیت خدمات در بنادر جهت تسریع در‌فرآیند حمل و نقل، پاسخ سریع به مشتری آن و هم چنین جذب مشتریان بیشتر حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله مدت زمان بهینه جهت سرویسی دهی به کشتی در اسکله بنادر کانتینری مورد بررسی قرار گرفته و با مراجعه به سازمان بنادر و داده‌های موجود از جمله مدت زمان سرویس‌دهی، مدت زمان تأخیر، طول کشتی، طول اسکله، میزان کانتینتر تخلیه و یا بارگیری شده به تفکیک 20 و یا 40 فوتی، تعداد تجهیزات تخصیص داده شده به هر اسکله، عمق آبخور مجاز هر اسکله و.. سعی در یافتن یک رابطه منطقی ری ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,بنادر ,زمان ,اسکله ,کانتینری ,بارگیری ,بنادر کانتینری ,پهلوگیر اسکله ,زمان تخلیه ,کاهش زمان ,important font

بکارگیری المان مستهلک کننده انرژی در مقاوم سازی قاب های مهاربندی هم محور

مهاربندهای هم محور از متداول ترین عناصر قابل استفاده در تأمین مقاومت جانبى سازه مى باشد که بدلیل سختى زیاد، تغییر مکان جانبى کم ، سهولت اجرا و مقرون به صرفه بودن همواره طراحان را به استفاده از این سیستم هدایت کرده است. با این وجود از مهمترین معایب این نوع مهاربندها ضعف کمانش عضو فشاری و شکل پذیری پایین این سیستم مى باشد. در این مقاله با استفاده از المان مستهلک کننده انرژی و اضافه کردن آن به مهاربند قطرى از کمانش مهاربند فشاری جلوگیری به عمل مى آید. در این مقاله المان جاذب انرژی در نرم افزار اجزاى محدود ANSYS مورد تحلیل قرار گرفته است. براى بررسى تأثیر المان در بهبود عملکرد لرزه اى مهاربند قطرى قاب دو بعدى 4 طبقه در نرم افزار SAP مدل شده و با استفاده از مهاربندهاى معمولى و مهاربندهای با المان پیشنهادى این مقاله ، مهار جانبى شده و تحت تحلیل دینامیکى غیر خطى در حوزه نزدیک گسل قرار گرفته است. ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,المان ,استفاده ,انرژی ,مقاله ,مهاربند ,کننده انرژی ,المان مستهلک ,مستهلک کننده ,قرار گرفته ,مهاربند قطرى ,مستهلک کننده انرژی ,المان مستهل

کلش اضافی

کلش اضافیکلش اضافی یک کلش با قابلیت های اصلی بازی که کنار کلش اصلی نصب شده و قابل استفاده است با قابلیت سیو ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,اضافی ,important font

دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان امنیت شبکه - WORD

 عنوان مقاله : امنیت شبکه قالب بندی : WORD  شرح مختصر :   امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری به شبکه متصل میشوند ، تعداد افرادی که بایستی اصول امنیت را در دنیای شبکه شده بدانند ، نیز افزایش می یابد.  این مقاله بر اساس ماربری کامپیوتر و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی که در خاطرم بوده است نوشته شده است و مفاهیم مورد نیاز برای  آشنا شدن با بازار و خطرات و نحوه مواجه شدن با آنها را توضیح می دهد.  بهترین راه برای بدست آوردن یک امنیت مطلق برای ماشین این است که آنرا از شبکه  و برق جدا کرده آنرا درون یک جای امن قرار داده و آنرا به کف اقیانوس بفرستیم. متاسفانه ،در اینحالت از ماشین نمی توان استفاده کرد. یک ماشین با دسترسی مطلق برای استفاده ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
شبکه ,important ,امنیت ,مقاله ,آنرا ,ماشین ,امنیت شبکه ,شبکه word ,مطلق برای ,عنوان امنیت ,رشته کامپیوتر

بررسی فضای سبز معابر بافت مرکزی شهر ایلام

مشکلات حمل و نقل بافت مرکزى شهرها و رعایت نکردن اصول موثر بر مدیریت ترافیک، بازدهی منفى در سطوح اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى به وجود آورده. یکى از اصول موثر در افزایش بازدهی طرح هاى ترافیکى، توجه به فضاى سبز معابر( فضاى سبز ترافیکى) است. ارتقاى کاربری فضاهاى سبز در معابر و خیابان هاى بافت مرکزى به عنوان بخشى که در صورت طراحى صحیح مى تواند عملکرد هاى اکولوژیکى، اجتماعى، زیباسازى و ایمن سازى ترافیک ارائه نماید. بررسى تحلیلى آمار و اطلاعات منتج به تعیین عملکرد وابسته معابر بافت شطرنجى مرکزى شهر ایلام به یکدیگر شده که این خیابان ها بیش از آنکه سازنده ساختار بافت مرکزى شهر باشند، تبلور زندگی مدنى شهرى در طول زمان بوده همچنین مرکز مهم فعالیت هاى تجارى، بهداشتى، سیاسى و ... راسته شهرى شده که علیرغم اهمیت این بافت تعداد 72% معابر در رده هاى خدماتى نامناسب قرار گرفته اند به گونه اى که طراحى هندسى، ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
بافت ,معابر ,important ,مرکزى ,ایلام ,بافت مرکزى ,معابر بافت ,اصول موثر ,بررسی فضای ,بافت مرکزی

رام ET-86V2G-A23-V1.5

رام ET-86V2G-A23-V1.5رام تبلت چینی با شماره فنی :  ET-86V2G-A23-V1.5 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد ET-86V2G-A23-V1.5 را که دارای CPU A23 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. از این فایل برای فلش کردن تبلت CCIT مدل A755G نیز می توانید استفاده کنید.(تست شد)     نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای A23 را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه نرم افزار PhoenixSuit به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم:  http://www.mediafire.com/download/k9l7n030m9lz6sc/PhoenixSuit.pdfhttp://www.mediafire.com/download/0o3t7ax4z6t3753/PhoenixSuitV1.08.rar       نحوه دانلود رام: شما پس از پرداخت اینترنتی وارد صفحه ایی شده که به شما اجازه ی دانلود فایل زیر را می دهد، فایل ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
فایل ,important ,86v2g ,نحوه ,تبلت ,تبلت چینی ,important font

رام ET-86V2G-V1.6

رام ET-86V2G-V1.6رام تبلت چینی با شماره فنی : (ET-86V2G-V1.6(Dimo D701 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد ET-86V2G-V1.6 را که دارای CPU A13 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد.  در ضمن از این فایل میتوانید برای فلش کردن تبلت دیمو مدل D701 تک هسته ایی با سی پی یو A13 نیز استفاده کنید. تبلت دیمو مدل D701 تک هسته ایی دارای برد ET-86V2G-V1.6 می باشد.(تست شد)    نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای A13 را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم:  http://www.mediafire.com/download/l9ypuqf5e5ojhuf/LiveSuit.pdf     نحوه دانلود رام: شما پس از پرداخت اینترنتی وارد صفحه ایی شده که به شما اجازه ی دانلود فایل زیر را می دهد، فایل را دانلود کرده و ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
فایل ,86v2g ,important ,تبلت ,دانلود ,d701 ,تبلت دیمو ,تبلت چینی ,important font

بررسی بکارگیری دال مجوف بادکنکی و ارزیابی آن نسبت به دال توپر

با توجه به گسترش روزافزون ساختمان هاى بلند، سبک سازى و صنعتى سازى ساختمان ها جزء اولویت هاى اصلى محسوب مى شود. با عنایت به احداث سازه هاى با اشکال و پلان هاى معمارى متنوع، شکل گیری سقف هایی با خصوصیات منحصر به فرد افزایش یافته است. دال مجوف بادکنکى یکى از انواع این سقف هاست که علاوه بر مطابقت با پلان هاى گوناگون، به دلیل سبک بودن، اثرات قابل توجهى در طراحى سازه در مقابل زلزله دارد. این سیستم، دال دو طرفه مجوفى است که در آن استفاده از توپ هاى پلاستیکى و بادکنکى باعث حذف بتن غیر باربر مى گردد. در این تحقیق به چگونگى طراحى این نوع سقف ها و مزایاى استفاده از آن از نظر اقتصادى، ایمنى، زیست محیطى، اجرایى و.... پرداخته مى شود. سپس نتایج حاصل از آزمایش هاى مختلف از جمله مقاومت و رفتار خمشى، مقاومت برشى و برش پانچ، مقاومت در برابر آتش، هدایت صوتى و گرمایی و... بیان و با دال دو طرفه ى توپر هم ضخامت ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,مقاومت ,مجوف ,توپر ,مجوف بادکنکی ,بررسی بکارگیری ,important font

پروژه کد نویسی معادله موج سینوسی (cfd) با نرم افزار فرترن

این پروژه در درس دینامیک سیالات محاسباتی ارائه می شود یک موج سینوسی در چهار بازه زمانی مختلف رسم می شود فایل های txt  در نرم افزار tec plot قابل رسم هستند   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,افزار ,پروژه ,سینوسی ,افزار فرترن ,نویسی معادله ,important font

ET-Q8-A23-V1.5

 ET-Q8-A23-V1.5رام تبلت چینی با شماره فنی :  ET_Q8_A23_V1.5 & 1.6 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنی برد ET_Q8_A23_V1.5 & 1.6 را که دارای CPU A23 می باشد را فلش نمایید. این فایل مانند تمام فایلهای دیگری که برای فروش گذاشته ایم تست شده می باشد. از این فایل می توانید برای فلش کردن تبلت LENOSED مدل A710 نیز استفاده کنید. (تست شد) از این فایل می توانید برای فلش کردن تبلت با شماره فنی ET_Q8_V1.7H نیز استفاده کنید. (تست شد)   نحوه ی فلش: برای دوستانی که نحوه ی فلش تبلتهای A23 را به خوبی نمی دانند یک فایل آموزشی به همراه نرم افزار PhoenixSuit به صورت رایگان در لینک زیر گذاشته ایم:  http://www.mediafire.com/download/k9l7n030m9lz6sc/PhoenixSuit.pdfhttp://www.mediafire.com/download/0o3t7ax4z6t3753/PhoenixSuitV1.08.rar       نحوه ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,فایل ,تبلت ,نحوه ,شماره ,توانید ,استفاده کنید ,توانید برای ,تبلت چینی ,important font

نسخه کرک شده راینورینگ RhinoRing1.1.8 با آموزش نصب

این پلاگین برای طراحی جواهرات در محیط راینو نوشته شده است و نسبت به پلاگین های دیگر راینو در زمینه جواهرات ساده تر و به اصطلاح جمع و جورتر است و کاربران آن می توانند به سادگی و با سرعت بیشتر به مدلینگ ایده های خود بپردازند. شما می توانید بعد از مدلینگ به راحتی مدل های خود را ویرایش کنید و تغییرات خواسته شده مشتری را اعمال کنید. معرفی پلاگین راینورینگ RhinoRing ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,پلاگین ,راینورینگ ,راینورینگ rhinoring1 ,important font

سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

فایل پاورپوینت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,سازمانی ,یادگیری ,یادگیرنده ,سازمان ,یادگیری سازمانی ,سازمان یادگیرنده ,important font

ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاه های مزاحم ناسازگار شهری (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام)

حذف و طرد کامل مشاغل و حرف صنعتى از شهر نه کارى درست و نه حتى عملی است اما از طرف دیگر استقرار صنایع به گونه اى داخل حاشیه و بیرون شهر با تدوین برنامه همه نگر با اشرافیت بر مشکلات اجتماعى اقتصادى مدیریتى و ترافیکى بافت مرکزى شهر ایلام لازم به نظر مى رسد. هدف از این تحقیق تعین نوع مشاغل قابل و مشاغل غیر قابل استقرار در بافت مرکزى همچنین طراحى و مکانیابی محل استقرار مشاغل در حاشیه شهر مى باشد. در پژوهش حاضر با سنجش کیفى آلودگى زیست محیطى مشاغل و مطالعات کالبدى جامع در سه سطح تعیین سرانه کاربرى ها. بررسى شبکه ارتباطى محدوده مطالعاتى. تهیه ى پرسشنامه و ارتباط مستقیم با مردم اقدام به تعیین سطح مورد نیاز اهم فعالیت هاى قابل استقرار با استفاده از روش تطبیقى همچنین ارائه الگوی بهینه ى استقرار صنایع و کارگاه هاى مزاحم با روش کارکردى و تلفیق آن با تکنیک GIS و بکارگیری نرم افزار Arcinfo انجام گرفت نت ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
استقرار ,important ,مشاغل ,بافت ,صنایع ,قابل ,بافت مرکزی ,موردی بافت ,استقرار صنایع ,بافت مرکزى ,قابل استقرار ,شهری مطالعه موردی ,استقرار بهینه صنای

ارزیابی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی نیم سینوسی باتوجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

اگر چه هندسه و مشخصات مکانیکی دره های دو بعدی نیم سینوسی از عوامل تعیین کننده پاسخ لرزه ای این نوع ساخت گاه به شمار می روند، اما هنوز مطالعه جامعی بر روی میزان حساسیت پاسخ ذکر شده به مشخصات مکانیکی رسوبات آبرفتی ثبت نشده است. هدف از این مقاله، بررسی اثرات دو بعدی ساخت گاه با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی (نسبت امپدانس مصالح) در دره های نیم سینوسی است. مطالعات پارامتریک با استفاده از نرم افزار هیبرید که با ترکیب روش اجزا محدود (در حوزه نزدیک) و روش اجزای مرزی (در حوزه دور) به ارزیابی پاسخ لرزه ای ساختگاه می پردازد، صورت گرفته است. حرکات زمین در فواصل مختلف از مرکز دره که در معرض امواج مهاجم SV قائم قرار دارند، محاسبه شده است. نمودارهای ارائه شده به وضوح وابستگی بزرگ نمایی نقاط مختلف دره های مذکور را به سختی مصالح آبرفتی تبیین کرده است. به طوری که این بزرگ نمایی در برخی حالات تا چندید برابر ب ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
آبرفتی ,important ,مصالح ,لرزه ,سینوسی ,ارزیابی ,مصالح آبرفتی ,پاسخ لرزه ,ارزیابی پاسخ ,خصوصیات مصالح ,بزرگ نمایی ,خصوصیات مصالح آبرفتی

کلکسیون بزرگ تصاویر دسر(ژله)

مجموعه عظیم از تصاویر مربوط به دسر ژله ای   بانوان گرامی ... آیا از طرح های تکراری دسرها خسته شده اید... آیا دوست دارید مهمان ها شما را تحسین نمایند... آیا انتخاب یک طرح و اجرای آن برایتان سخت است... دیگر نگران نباشید..با خرید این محصول تمام نگرانی هایتان تمام خواهد شد و به نیاز هایتان پاسخ داده خواهد شد. این کلکسیون حاوی بیش از دویست و پنجاه  طرح جدید، شیک و دست چین شده است.. مطئن باشید این همان چیزی است که به آن نیاز دارید. و اطمینان داریم که اینم محصول رضایت تک تک شما عزیزان را درپی خواهد داشت. منتظر نظرات مسرور بخش شما هستیم.   ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,تصاویر ,کلکسیون ,بزرگ تصاویر ,کلکسیون بزرگ ,important font

بتن با دوام بالا

مدت هاست که از بتن بعنوان یک ماده ساختمانی مهم و با تحمل فشاره ای بالا جهت ساخت و ساز انواع سازه ها استفاده می شوند. اخیراً با بررسی دوام سازه های بتنی مسلح، بویژه در مناطق خورنده و سخت به این مسئله رسیدند که مقاومت به تنهایی نمی تواند جوابگوی کلیه خواص مربوط به بتن به خصوص دوام آن باشد و لازم است در طول مدت بهره دهی، پایایی و دوام آن نیز مدنظر قرار گیرد. از انجا که در کاربرد بتن های با مقاومت بالا گاه مقادیر بالایی سیمان و بیش از 400 کیلوگرم مصرف می شد، علاوه برگرانی این بتن، ترک هایی نیز حین ساخت به دلیل جمع شدگی پلاستیکی و ناشی از خشک شدن بیشتر این بتنها و نیز ترک های حرارتی به وجود آمد. همچنین با افزایش این مقاومت تردی و شکنندگی بتن نیز افزایش یافت. در حال حاضر با اضافه نمودن مواد پوزولانی همچون، خاکستر بادی، سرباره کوره های آهن گدازی، خاکستر پوسته برنج و بالاخره پوزولان های طبیعی و تغ ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
important ,دوام ,مقاومت ,دوام بالا ,important font

مقایسه مدیریتی و اقتصادی سازه سرد نورد شده L.S.F با اسکلت فلزی رایج

این مقاله ضمن بررسی ویژگی های فنی و عمومی سیستم قاب فولاد سبک (L.S.F)، مزایای استفاده از این سیستم در ساخت و سازهای سریع و مقاوم موضعی ارائه شده است. بدین منظور تمامی مراحل ساخت یک ساختمان مسکونی به دو روش ساخت سنتی (سازه فولادی) و صنعتی L.S.F توسط نرم افزار M-S-Project مدلسازی شده و پس از محاسبات انجام شده، توسط نرم افزار زمان دقیق و نهایی اتمام عملیات ساخت ساختمان برای روش L.S.F 92 روز و برای روش ساخت فلزی 171 روز کاری محاسبه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، بهره گیری از سیستم L.S.F به دلیل دارا بودن قابلیت پیش ساخته سازی و سبک بودن، بدون ایجاد وقفه و یا اختلال در کاربری محل، سرعت ساخت و ساز را تا 5/2 برابر افزایش داده و با کاهش 40 درصدی در مصرف فولاد نسبت به سازه های فولادی، وزن سازه را تا 50% کاهش می دهد.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: pdf ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
ساخت ,important ,سازه ,فلزی ,سیستم ,فلزی رایج ,اسکلت فلزی ,اقتصادی سازه ,مقایسه مدیریتی ,important font